Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024

Teorier, begreber og metoder

Teorier, begreber og metoder

Tyskfaget er et færdighedsfag, hvor træningen af kommunikation på tysk er i fokus. Skriftligt arbejder vi derfor med at læse og forstå tekster og udtrykke os skriftligt om disse. Vi arbejder desuden med sprogbevidsthed og sprogbeskrivelse. 

Målet er, at du skal kunne redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster, (fiktive og ikke-fiktive), samt kunne analysere og fortolke dem. En del af faget er også at opnå viden om kultur og samfund i de tysksprogede lande. 

Disse arbejdsgange og metoder svarer til dem, du kender fra engelsk og dansk, og når du bruger tysk i de større skriftlige opgaver, er metoderne de samme, som du kender de ovennævnte fag.