Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

Skolekontrakt

Velkommen som elev på Nørresundby Gymnasium og HF

Skolen lover at tilbyde dig undervisning af høj faglig og pædagogisk kvalitet og mulighed for at udvikle dig i et udfordrende, engagerende og rummeligt miljø.Som elev på skolen skal du til gengæld overholde nedenstående grundregler:

  • Du skal møde til undervisningen til tiden og deltage aktivt i undervisningen.
  • Du skal aflevere dine afleveringer til tiden.
  • Du skal lave dine lektier og medbringe de nødvendige materialer.
  • Du skal følge din lærers anvisninger.
  • Du skal samarbejde med dine klassekammerater og behandle andre med respekt.

Hvis du ikke overholder disse regler, vil du blive indkaldt til en samtale om din skolegang, og de sanktioner, der er nævnt i skolens studie-og ordensregler, kan blive taget i brug

¤