PRINCIP FOR OPGAVEBESVARELSE-1

Billedet viser principperne for en opgavebesvarelse i fysik.