mat-opgave-6

Opgave, hvor man skal løse en ligning og tegne en graf.