Invitation til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

mat-opgave-6

Opgave, hvor man skal løse en ligning og tegne en graf.