Invitation til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

mat-opgave-1

Billede af en formel, der viser de matematiske begreber: stokastisk variabel, binomialfordelt og middelværdi.