Info om jubilartræf 2023. og årets dimission

mat-opgave-1

Billede af en formel, der viser de matematiske begreber: stokastisk variabel, binomialfordelt og middelværdi.