Så er der åbnet op for tilmelding til jubilartræf 2024| Invitation til dimission 2024

mat-opgave-1

Billede af en formel, der viser de matematiske begreber: stokastisk variabel, binomialfordelt og middelværdi.