Invitation til dimission 2022 fredag den 24. juni kl. 10.00.

mat-opgave-2

Udklip fra formelsamlinger, der viser formlens opbygning.