mat-opgave-2

Udklip fra formelsamlinger, der viser formlens opbygning.